Svenska English

Kvalité/Miljö

Vår kvalitetspolicy bygger på ISO 9001:2000. All dokumentation och målsättning för varje uppdrag skall präglas av högsta möjliga kvalitetskrav. Kontinuerlig utbildning av vår personal tillsammans med modern teknisk utrustning och stor fordonskapacitet är ett kvalificerat led i våra kvalitetskrav.

Vi är medlemmar i bransch- och arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv.

Inom hela vårt företag arbetar vi miljömedvetet. Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001:2001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2000. Vår miljöpolicy bygger på ett långsiktigt internt och externt miljöarbete. Vi är certifierade för systematiskt arbetsmiljöarbete enligt OHSAS 18001.

All vår verksamhet dokumenteras enligt DNVs föreskrifter och krav.